Jestem psychologiem. Specjalizuję się w obszarze diagnozy rodziny i funkcjonowania dziecka. Oferuję konsultacje i sesje terapeutyczne dla osób doświadczających kryzysów, zajmuję się również pomocą dla rodzin osób chorujących psychicznie. Szczególny obszar moich zainteresowań zawodowych dotyczy sytuacji, w których dziecko/nastolatek dokonuje samouszkodzeń oraz sytuacji uwikłania w destrukcyjne grupy religijne. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami w kryzysie, rozstaniu, rozwodzie. Zapraszam na spotkania osoby, które planują rozstanie lub są w takim procesie – warto przygotować się do dobrego rozstania. To ważne zarówno dla dzieci, które zawsze chcemy chronić, ale też dla dorosłych, by mieli siłę i umiejętność przeprowadzić dziecko przez kryzys w rodzinie. Najważniejszą dla mnie wartością w terapii jest akceptacja i droga do zmiany.

 

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyłam wiele szkoleń z zakresu pomocy i interwencji terapeutycznej, metodologii badania psychologicznego i opiniodawstwa, m.in. dwuletnie (certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) studium z diagnozy psychologicznej dziecka, w tym diagnozy wykorzystania seksualnego. Mam ponad 20 – letnie doświadczenie zawodowe, zdobywałam je pracując w instytucjach pomocowych: z osobami chorującymi psychicznie oraz w domu dziecka, ośrodku diagnostycznym, szkołach, projektach społecznych. Jestem zaangażowana w działalność Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, uczestniczę w Sekcji Diagnozy PTP. Przez 9 lat pełniłam funkcję biegłego sądowego. Opiniowałam m.in. w sprawach rozwodowych i opiekuńczych: o ustalenie formy opieki nad dzieckiem oraz dotyczących przemocy w rodzinie. Cały czas pracuję jako trener, prowadzę zajęcia dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych, kursy pedagogiczne dla pracodawców, zajęcia umiejętności społecznych w ramach projektów unijnych i samorządowych.
Systematycznie szkolę się i superwizuję. Aktualnie jestem na drugim roku Stażu Psychoterapeutycznego w nurcie analizy Alexandra Lowena, staż jest certyfikowany przez FSBA w USA.

Prywatnie jestem żoną i mamą.

Zapraszam na konsultacje i terapię w każdy czwartek.

SENS Pracownia Psychoterapii i Rozwoju