Zapraszamy do udziału w zajęciach psychologicznych dla młodzieży – warsztaty adresowane do młodzieży w wieku  13-16 lat z problemami związanymi z:

  • konstruktywnym wyrażaniem emocji
  • adaptacją w grupie rówieśniczej
  • niskim poczuciem własnej wartości
  • napadami złości i agresji

Dla osób, które chcą:

  • lepiej poznać siebie, swoje zasoby i mocne strony
  • zainteresowanych innymi ludźmi, budowaniem relacji, atmosfery, zasad
  • doskonalić swoje umiejętności interpersonalne

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności społecznych takich jak: rozpoznawanie i wyrażanie emocji, doskonalenie zdolności komunikacyjnych oraz funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Uczestnicy pracują również nad zagadnieniami związanymi z poczuciem własnej wartości, rozwojem wartości oraz adaptacji do norm i zasad społecznych.

 

UCZYMY SIĘ:

Podczas zabawy w wesołej i bezpiecznej atmosferze jak lepiej rozumieć siebie i innych oraz co w praktyce oznacza bycie „asertywnym”.

ĆWICZYMY:

Umiejętności radzenia sobie z emocjami, rozładowywania codziennego stresu i komunikowania z innymi ludźmi w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych.

DOŚWIADCZAMY:

Bycia częścią grupy – empatii i wrażliwości na potrzeby swoje i innych.

WZMACNIAMY:

Mocne strony, otwartość na innych, poczucie własnej wartości i umiejętności korzystania z własnych zasobów.

 

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem elementów pracy z ciałem i emocjami oraz technik socjoterapeutycznych i treningu grupowego.

 

TERMIN SPOTKAŃ: CZWARTKI W GODZ. 18.00 – 19.30 (od 03.10.2019 r. do 06.02.2020 r.)

KOSZT ZAJĘĆ: 60 ZŁ / SPOTKANIE – ZAJĘCIA MAJĄ CHARAKTER CYKLU SKŁADAJĄCEGO SIĘ ŁĄCZNIE Z 15 SPOTKAŃ.

OSOBA PROWADZĄCA:

IWONA MATEUSZUK – Psycholog, diagnosta oraz trener specjalizujący się w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w formie indywidualnej oraz grupowej, z wieloletnim doświadczeniem psychologicznym.

ZAPISY:

W RECEPCJI PRACOWNI SENS POD NUMEREM TELEFONU: +48 576 12 15 15 LUB MAILOWO: PSYCHOTERAPIA@SENS-PRACOWNIA.PL

 

REKRUTACJA I ZAPISY DO GRUPY TRWAJĄ DO 30.09.2019 ROKU

 Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest indywidualnym spotkaniem z psychologiem.