Jestem specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie terapii integracyjnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
W trakcie terapii pomagam w zmierzeniu się z emocjami, przepracowaniu traumatycznych
doświadczeń i przełamaniu negatywnych wzorców myślenia. Wspieram i pomagam w nauce
nowych technik radzenia sobie z trudnościami, w skoncentrowaniu się na rozwoju osobistym.

Pomagam w problemach takich jak:

  • uzależnienie (alkohol, narkotyki, ale także uzależnienia behawioralne),
  • współuzależnienie,
  • Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA).

Ukończyłam resocjalizację na Akademii Pomorskiej, a także kierunkowe studia
podyplomowe z dziedziny terapii uzależnień na Warszawskiej Uczelni WSP. Staram się brać
czynny udział w różnorodnych szkoleniach specjalistycznych.

Doświadczenie zawodowe zbierałam w czasie staży klinicznych, a także w czasie pracy w
Poradni Leczenia Uzależnień w Tarczynie.

Czas wolny spędzam aktywnie próbując różnych sportów lub też podróżując. Lubię także
usiąść sobie na łonie natury z książką w ręku.


Zapraszam do gabinetu we wtorki.