Jestem psychologiem pracujący z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studia na kierunku Resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo podnosząc swoje kwalifikacje terapeutyczne ukończyłam Studium z Psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Posiadam doświadczenie zarówno w pracy indywidualnej jak również z grupami, prowadząc socjoterapię oraz Trening Umiejętności Społecznych.  Konsultacje z rodzicami opieram przede wszystkim na Pozytywnej Dyscyplinie oraz Szkole dla Rodziców i Wychowawców. Doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w wielu organizacjach pozarządowych ( w tym staż w Fundacji  Dajemy Dzieciom Siłę), w szkole podstawowej oraz w przedszkolu. 

Prowadzę konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży od 1 do 16 roku życia, służę wsparciem dla rodziców.

W swojej pracy specjalizuje się przede wszystkim w:

  • zaburzeniach lękowych
  • trudnościach emocjonalnych (np. złość, smutek, strata)
  • trudnościach wieku dojrzewania
  • pracy z osobami z ADHD
  • pomocy osobom doświadczającym przemocy, również  w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy
  • problemach wychowawczych np. trudności szkolne, konflikty z rówieśnikami, zachęcenie dziecka do współpracy 
  • radzeniu sobie z agresją u dzieci ( w oparciu o Trening Zastępowania Agresji)
  • wsparciu dzieci i młodzieży z rodzin nadużywających alkoholu

Zapraszam do mojego gabinetu w Pracowni SENS w piątki.