Jestem psychologiem i pedagogiem, absolwentką 5-cio letnich studiów magisterskich WSFiZ w Warszawie na wydziale psychologii ze specjalnością neuropsychologia kliniczna. Ukończyłam również studia podyplomowe zdobywając kwalifikacje pedagogiczne.

Doświadczenie zdobywałam przez staże, wolontariaty, praktyki oraz pracę, między innymi w Poradni Psychiatrycznej Centrum Zdrowia Dziecka dla Dzieci i Młodzieży w Międzylesiu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, przedszkolach publicznych i terapeutycznych, szkole specjalnej. Pracując jako psycholog/terapeuta w Fundacji Synapsis zdobyłam umiejętności zakresu terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem oraz Zespołem Aspergera). Wprowadzałam metody alternatywnej komunikacji PECS, AAC. Posiadam ukończone szkolenie z Treningu
Umiejętności Społecznych i kurs z Stosowanej Analizy Zachowania SAZ.

W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii poznawczo-behawioralnej. Jestem również terapeutą I stopnia SI.
Ukończyłam szereg szkoleń z narzędzi psychologicznych, które udoskonaliły mój warsztat diagnosty. Cały czas poszerzam swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach, konferencjach, obecnie zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży po pandemii. Szczególną uwagę zwracam na zachowanie „Kultury czasu wolnego we współczesnym świecie” ograniczając e-aktywność dzieci i młodzieży.

Oferuję wsparcie dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

 • przejawiającym trudności w relacjach z rówieśniczych i z dorosłymi, zmagającymi się z
  nieśmiałością, problemami natury emocjonalnej-motywacyjnej i społecznej
 • dzieciom i rodzicom dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm, zespół
  Aspergera)
 • z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • z trudnościami adaptacyjnymi wynikającymi ze zmian warunków środowiskowych
 • trudnościami rozwojowymi
 • trudnościami w komunikowaniu się
 • trudnościami z koncentracją uwagi i uczeniu się
 • dzieciom potrzebującym usprawniania funkcjonowania poznawczego

Proponuje formy wsparcia dla rodziców:

 • zapewnienie konsultacji, poradnictwa i wsparcia dla rodziców, celem zdiagnozowania
  problemu
 • zapewnienie konsultacji, poradnictwa i wsparcia dla rodziców, celem kształtowania
  pozytywnych postaw rodzicielskich, wychowawczych i opiekuńczych; (np. w sytuacjach
  odmiennego stylu wychowania, sytuacji rozwodowej)
 • badanie relacji rodzinnych

Zapraszam do mojego gabinetu w Pracowni SENS w środy.