Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym. 

Oferuję poradnictwo, psychoedukację, wsparcie psychologiczne i terapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych. Pracuję z osobami, które zmagają się z depresją, lękiem, są w kryzysie, doświadczają trudności w życiu codziennym, w tym z odczuwaniem satysfakcji/ sensu w życiu. Wspieram drugiego człowieka w jego, możliwie wolnym od emocjonalnych i poznawczych ograniczeń, wyrażaniu siebie w świecie i w relacjach.

W swojej pracy pragnę wspierać drugiego człowieka w rozumieniu jego własnej historii, tak by mógł doświadczać samego siebie i swojego życia w sposób, jakiego pragnie. Korzystam przy tym z metod, które mają ugruntowanie naukowe i odzwierciedlają moje wartości. Łączę wiedzę z zakresu neuropsychologii, terapii opartej na uważności i na współczuciu. Najwięcej czerpię z nurtu Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP).

Jestem absolwentką psychologii zdrowia ze specjalnością kliniczną na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zdobywałam odbywając liczne staże, m.in.: w Klinice Psychiatrii, w Klinice Rehabilitacji i Neurologii Rozwojowej, w Klinice Położnictwa, Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku; w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku; w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku; w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym; w Ośrodku Terapii Uzależnień – Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni “Plus” Eko „Szkoła życia” – Wandzin; podczas obozów terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą oraz w Szkole Podstawowej nr 15 w Gdańsku, im. dr Urszuli Mroczkiewicz.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) i ACBS Polska.

Zapraszam na spotkania w Pracowni SENS w każdy piątek.