Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Bycie psychologiem traktuję jako misję, której celem jest pomaganiem osobom poszukującym wsparcia. Swoją pracę opieram na empatii, zrozumieniu oraz pełnej akceptacji. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie z uwzględnieniem zarówno mocnych, jak i słabszych stron małego pacjenta. Poprzez współpracę z rodzicami dążę do przezwyciężenia trudności oraz ograniczeń dziecka.

Dlaczego warto podjąć ze mną współpracę?

 • Podchodzę do rodziców i ich dzieci z pełnym zaangażowaniem, otwartością jak i dyskrecją
 • Kieruje się dobrem dzieckiem
 • Zdobyłam doświadczenie pracując przez 6 lat z dziećmi w przedszkolach i żłobkach oraz pracując jako nauczyciel wspomagającym dla dziecka z autyzmem
 • Doświadczenie kliniczne zdobyłam na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie
 • Ukończyłam Psychologię kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz jestem w trakcie Przygotowania Pedagogicznego dla psychologów
 • Ważny jest dla mnie rozwój i dokształcanie się w celu zapewnienia jak najwyższej jakości pomocy
 • Ukończyłam szkolenie z zakresu diagnozy, terapii i edukacji Autyzmu oraz zespołu Aspergera, Warsztaty „Porozumienie Bez Przemocy” oraz kurs podstaw psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka z technikami twórczego myślenia w procesie terapeutycznym

Zapraszam Państwa do współpracy ze mną kiedy:

 • dziecko ma problem z adaptacją do żłobka/przedszkola/szkoły
 • występują zmiany w życiu dziecka mogące mieć wpływ na jego rozwój
 • dziecko rozwija się wolniej niż rówieśnicy
 • dziecko ma trudności z koncentracją i pamięcią
 • dziecko ma trudności z emocjami
 • dziecko jest nadwrażliwe, lękliwe czy pobudzone
 • występują sytuacje trudne , stanowiące wyzwanie dla rodzica
 • występują problemy wychowawcze
 • rodzic chce nawiązać lepszy kontakt z dzieckiem

Zapraszam do mojego gabinetu we wtorki i piątki.