Pracuję terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą w podejściu psychodynamicznym. Prowadzę indywidualne zajęcia psychoterapeutyczne, zajęcia grupowe z zakresu treningu umiejętności społecznych. W swojej pracy współpracuję także z rodzinami, udzielając wsparcia psychologicznego, prowadząc zajęcia relaksacyjne.

Pomagam w problemach związanych z: trudnościami wychowawczymi, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach lękowych, psychoedukacją, trudnościami w kontaktach społecznych, trudnościami z rozumieniem przeżywanych stanów emocjonalnych i akceptowalnym społecznie wyrażaniem ich.

W pracy psychoterapeutycznej koncentruję się na rozwijającej się dynamicznie relacji terapeutycznej między pacjentem a terapeutą. Podejście psychodynamiczne zakłada, że naszymi zachowaniami sterują nieuświadomione wzorce relacji z innymi, pragnienia, wewnętrzne konflikty, potrzeby – stąd integralną częścią terapii jest refleksja nad nieświadomością, analiza zjawiska przeniesienia. Terapia psychodynamiczna dziecka ma charakter niedyrektywny i podczas niej analizowane są nie tylko wypowiedzi, ale przede wszystkim aktywność dziecka w zabawie, treść wykonywanych rysunków, sygnały niewerbalne.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w 4 – letniej szkole psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jako terapeuta wykorzystuję w swojej pracy paradygmat psychodynamiczny. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję superwizji.

Praca z ludźmi jest moją pasją i daje mi wiele satysfakcji. W czasie wolnym lubię czytać, jeździć rowerem, chodzić do teatru a także próbować swoich sił w nauce gry na ukulele.

Zapraszam na konsultacje i terapię w każdy poniedziałek, wtorek i piątek.

SENS Pracownia Psychoterapii i Rozwoju