We wrześniu i październiku zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach dla rodziców i dzieci w wieku 10-14 lat – spotkania odbywać się w piątki w godzinach 17.00 – 19.30 i obejmować będą łącznie 8 spotkań dla rodziców i dzieci (rozpoczęcie zajęć: 21.09).

Na spotkania zapraszamy jednego/dwoje rodziców z dzieckiem lub dziećmi.

Warsztaty prowadzone będą wg certyfikowanego „Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 – Miłość i Granice”, a celem spotkań będzie:

– doskonalenie umiejętności komunikacyjnych pomiędzy rodzicami, a dziećmi

– budowanie bliskich relacji w rodzinie

– wsparcie w problemach wychowawczych (rodzice)

– ćwiczenie umiejętności wychowawczych (rodzice)

– ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (dzieci i młodzieży)

– doskonalenie umiejętności radzenia sobie w relacjach rówieśniczych (dzieci i młodzież)

Zajęcia będą miały formę warsztatową.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY