Znajomość technik efektywnego uczenia pomaga dzieciom i młodzieży szybciej i skuteczniej opanować wymagany materiał. Techniki te usprawniają pamięć, koncentrację, sprawiają, że materiał jest lepiej i na dłużej zapamiętywany, ponadto czynią naukę przyjemniejszą. Techniki wspomagające uczeniemożna wykorzystywać przy nauce każdego materiału – zarówno języka obcego, matematyki, biologii jak i wielu innych. W trakcie warsztatu zajmiemy się m.in. pracą nad pamięcią i koncentracją, uczestnicy dowiedzą się, czym są mnemotechniki i jak mogą im pomóc w codziennej nauce, poznają najskuteczniejsze strategie uczenia się, nauczą się efektywnie przygotowywać do nauki i lepiej planować proces uczenia. Praca na warsztacie ma charakter aktywny – uczestnicy zdobywają wiedzę poprzez ćwiczenia praktyczne.

Warsztaty prowadzone są przez trenerów-psychologów z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W programie warsztatu:

  • Analiza własnego stylu uczenia

  • Techniki skutecznego uczenia i zapamiętywania

  • Mapy myśli

  • Ćwiczenia poprawiające koncentrację

  • Techniki efektywnego planowania czasu nauki

  • Planowanie nauki zgodnie z rytmem wydajności i koncentracji.

  • Ćwiczenia wspomagające redukcję stresu i napięcia

  • Techniki twórczego myślenia

UCZESTNICY: dzieci w wieku 10-13, 14-16 lat,

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 12 spotkań po 1,5 h

TERMIN: poniedziałki (od 01.10) w godz. 17.00-18.30

KOSZT WARSZTATÓW:

Jednorazowa opłata za wszystkie spotkania – 30 zł / spotkanie (łącznie 360 zł)

Pojedyncza opłata za jedno spotkanie – 40 zł/spotkanie

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY