KRÓTKO O NAS

W naszej pracowni oferujemy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i psychiatryczną dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci – jesteśmy zespołem profesjonalistów gotowych pomóc Ci w problemie, z którym do nas przychodzisz. Każdy z naszych terapeutów pracuje w indywidualnym dla siebie stylu, w wybrany nurcie terapeutycznym, jednak naszą wspólną i nadrzędną wartością jest dobro naszych Klientów – zapewnienie wsparcia, budowanie otwartych, empatycznych relacji oraz bezpiecznej i ciepłej atmosfery. Pomagamy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – w życiu osobistym, zawodowym czy w szkole. Zapraszamy osoby, którym towarzyszy obniżony nastrój, spadek motywacji, lęki, bóle psychosomatyczne, bezsenność, trudności w relacjach bądź doświadczają innych problemów psychicznych. Pomagamy również osobom, które poszukują nowych dróg rozwoju, chcą poznać własny potencjał, wyjść poza utarte schematy w swoim życiu. Proponujemy konsulacie na podstawie których dobieramy odpowiedni rodzaj terapii lub wsparcia psychologicznego.

Nasz zespół ściśle ze sobą współpracuje, dlatego możemy zapewnić wielopłaszczyznową i kompleksową pomoc zarówno dla osób dorosłych, dzieci, młodzieży czy rodzin. W naszej ofercie znajdziesz pomoc psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, terapeuty rodzinnego, seksuologa, ale również pomoc logopedy, psychodietetyka czy wykonasz profesjonalną diagnozę psychologiczną. Zapraszamy również na grupy terapeutyczne i warsztaty psychologiczne dla osób dorosłych oraz dzieci.

Oferujemy:

 • Psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży
 • Konsultacje psychologa
 • Konsultacje psychiatryczne
 • Psychoterapię par i rodzin
 • Konsultacje seksuologa
 • Konsultacje psychodietetyka
 • Diagnozę psychologiczną
 • Zajęcia z logopedą
 • Grupy terapeutyczne
 • Warsztaty i treningi psychologiczne

 

Pomagamy w:

 • Zaburzeniach nastroju (depresja, CHAD)
 • Zaburzeniach lękowych (nerwice, fobie, fobia społeczna, OCD)
 • Uzależnieniach
 • Zaburzeniach odżywiania (bulimia, anoreksja i inne)
 • Zaburzeniach psychosomatycznych
 • Sytuacjach kryzysowych (strata, rozstanie, żałoba)
 • Problemach seksuologicznych
 • Trudnościach wychowawczych
 • Trudnościach w relacjach

Zapraszamy osoby, które:

 • Nie radzą sobie z własnymi emocjami – złością, agresją, lękiem, frustracją
 • Mają trudności w bliskich relacjach – nie radzą sobie z konfliktami, czują się odrzucone, nie potrafią budować satysfakcjonujących relacjach z innymi
 • Czują się smutne, wypalone, brakuje im motywacji i energii do działania
 • Czują się gorsze od innych, mają problemy z akceptacją siebie i swojego ciała
 • Mają trudności wychowawcze
 • Nie radzą sobie z sytuacją kryzysową, w której się znalazły