Celem terapii seksuologicznej jest przyjrzenie się własnej seksualności w zakresie potrzeb emocjonalnych i seksualnych, poszerzenia swojej świadomości seksualnej oraz analiza niepokojów i problemów związanych ze sferą seksualną.

Problemy podejmowane w trakcie konsultacji z seksuologiem mogą dotyczyć:

  • problemów z osiągnięciem satysfakcji seksualnej

  • problemów w związkach miłosnych, lęku przed bliskością i intymnością

  • uzależnienia od seksu, masturbacji lub pornografii

  • niepewności związanej z poczuciem własnej kobiecości/męskości

  • niepewności związanej z identyfikacją płciową lub orientacją seksualną

  • zaburzeń preferencji seksualnych

  • wykorzystywania seksualnego i bycia ofiarą przemocy seksualnej