Czasem w życiu dzieci lub nastolatków pojawiają się problemy, z którymi nie są w stanie poradzić sobie samemu, czasami nie wystarcza również pomoc rodziców. Warto w takich sytuacjach poszukać wsparcia na zewnątrz. Problemy z jakimi dzieci bądź młodzież zgłasza się do psychologa mogą dotyczyć trudności emocjonalnych, braku poczucia własnej wartości, trudności w adaptacji w grupie szkolnej lub przedszkolnej, problemów z nauką i koncentracją, zaburzeń odżywiania, przeżywanych lęków, uzależnienia od komputera lub substancji psychoaktywnych, nadmiernej agresji lub nieśmiałości czy też problemów wynikających z trudnej sytuacji w rodzinie.

Osoby niepełnoletnie zapraszamy na pierwsze spotkanie w towarzystwie rodzica, kolejne spotkania odbywają się według ustaleń z terapeutą.