W ramach wspierania rozwoju osobistego zapraszamy do udziału w psychologicznych warsztatach rozwojowych oraz indywidualnych konsultacjach z trenerem.

Poprzez uczestnictwo w warsztatach i treningach rozwoju osobistego możemy wpłynąć pozytywnie na swoje relacje z otoczeniem, zyskać większą motywację do zmiany, odkryć w sobie pokłady nieznanego dotąd potencjału czy też po prostu lepiej poznać siebie.

Warsztaty psychologiczne mają formę kilkugodzinnych spotkań, których celem jest lepsze poznanie siebie i praca nad wybranymi umiejętnościami: asertywnością, komunikacją, radzeniem sobie ze stresem czy organizacją własnego czasu. Aktualnie organizowane spotkania warsztatowe znajdziesz w >> aktualnościach.

W trakcie spotkań indywidualnych możesz pracować nad szeroko rozumianymi umiejętnościami psychospołecznymi, czyli tymi umiejętnościami, które odpowiadają za jakość Twoich relacji z ludźmi, efektywność osobistą, skuteczność funkcjonowania w życiu zawodowym i prywatnym – przykładowo możesz:

  • doskonalić sztukę wystąpień publicznych

  • pracować nad własną asertywnością

  • wzmocnić w sobie wiarę we własne możliwości

  • zwiększyć swoją efektywność poprzez lepszą organizację pracy i czasu

  • odkryć w sobie swój twórczy potencjał i wzmocnić kreatywność

  • lepiej i sprawniej działać w sytuacjach stresowych

  • nauczyć się konstruktywnej komunikacji

Warsztaty i konsultacje indywidualne są propozycją dla osób, które chcą żyć bardziej świadomie, w zgodzie ze sobą i swoimi potrzebami, uwzględniając swój potencjał i ograniczenia.

Informację o aktualnie organizowanych warsztatach znajdziesz w aktualnościach.