Świadczymy konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci i młodzieży w zakresie poradnictwa psychologicznego i wsparcia wychowawczego oraz organizujemy warsztaty z umiejętności wychowawczych.