Terapia uzależnień skierowana jest do osób nadużywających alkoholu, substancji psychoaktywnych, jak również do osób uzależnionych od konkretnych zachowań – korzystania z komputera, telefonu, zakupów, hazardu, pracy, pornografii czy seksu.

Specyfiką każdego uzależnienia jest zmiana sposobu funkcjonowania osoby uzależnionej – dana substancja czy zachowanie stają się głównym priorytetem codzienności. Prowadzi do poważnych i postępujących problemów w każdej sferze życia – pojawiają się problemy w relacjach, trudności szkolne, problemy w pracy, skutki zdrowotne. Celem terapii jest ograniczenie bądź zaprzestanie stosowania szkodliwych zachowań lub spożywania substancji.