Konsultacja psychiatryczna może być wskazana wówczas jeśli nasz stan psychiczny lub stan psychiczny bliskiej nam osoby budzi nasz niepokój i wątpliwości. W szczególności sytuacje, w których obserwujemy wyraźną zmianę w własnym zachowaniu lub zachowaniu bliskiej osoby – obniżony nastrój, utratę zainteresowań i aktywności, utrzymujący się lęk lub niepokój, problemy ze snem, zaburzenia codziennego funkcjonowania, nadmierną podejrzliwość i nieufność, wycofanie, odbiegające od normy zachowania.

Celem konsultacji psychiatrycznej jest postawienie diagnozy i ustalenie odpowiedniego planu leczenia farmakologicznego, a następnie kontrola i weryfikacja skuteczności wdrożonego leczenia.