Grupa terapeutyczna stanowi alternatywę dla psychoterapii indywidualnej. Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się systematycznie, najczęściej 1-2 razy w tygodniu, przez okres od kilku miesięcy do roku. W grupie uczestniczy około 6-10 osób i prowadzona jest przez dwóch terapeutów. Grupa terapeutyczna jest szczególnie wskazaną formą pomocy przy problemach, które mają charakter społeczny, ale również przy zaburzeniach nastroju czy lękach.

Udział w grupie daje możliwość doświadczenia wsparcia ze strony współuczestników, współodczuwania ich doświadczeń, jak również dzielenia się własnymi. Pozwala przyjrzeć się własnemu funkcjonowaniu w grupie, relacjom pomiędzy ludźmi, poznać nowe osoby i doświadczyć bycia częścią grupy – akceptacji i troski. Forma pomocy grupowej pomaga uzyskać nową perspektywę widzenia własnego problemu, otrzymać informacje zwrotne od grupy bardzo istotne w procesie wychodzenia z problemu. To uczestnicy grupy nadają rytm i kierunek pracy grupowej przy uważnym udziale terapeutów, którzy dbają o bezpieczeństwo, dyskrecję i komfort pracy każdego z uczestników.

Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest 2-3 konsultacjami indywidualnymi z terapeutą, który decyduje o przyjęciu do grupy.

Informację o aktualnie prowadzonych grupach znajdziesz w aktualnościach.