Spotkanie z psychologiem ma najczęściej charakter konsultacji, której celem jest przyjrzenie się na czym polega problem dziecka, z którym zgłaszają się rodzice – psycholog stara się pokazać inną perspektywę problemu i uruchomić w rodzicach wielokierunkowe myślenie o problemie, może omówić z rodzicami problem odnosząc się do aktualnej wiedzy psychologicznej i wprowadzić na spotkaniu elementy psychoedukacji, jednocześnie nie oceniając i nie doradzając.

Jeśli pojawi się potrzeba bardziej dogłębnego przyjrzenia się problemom dziecka, psycholog może zaproponować wykonanie diagnozy psychologicznej dziecka, psychoterapię indywidualną dla dziecka lub spotkania terapeutyczne dla całej rodziny, których celem będzie całościowe przyjrzenie się problemom dziecka w kontekście funkcjonowania rodziny, a następnie próba rozwiązania powstających trudności.