Spotkanie z psychologiem ma najczęściej charakter konsultacji, której celem jest przyjrzenie się na czym polega problem osoby, która zgłosiła się do psychologa i jakie są możliwości jego rozwiązania – psycholog stara się pokazać inną perspektywę problemu i uruchomić w kliencie wielokierunkowe myślenie o problemie, może omówić z klientem problem odnosząc się do aktualnej wiedzy psychologicznej i wprowadzić na spotkaniu elementy psychoedukacji, jednocześnie nie oceniając i nie doradzając.

Natomiast jeśli pojawi się potrzeba bardziej dogłębnego przyjrzenia się problemowi, bądź problem jest powiązany z wieloma innymi aspektami życia Klienta, psycholog może zaproponować psychoterapię indywidualną, której celem będzie całościowe przyjrzenie się problemom Klienta w kierunku lepszego zrozumienia siebie i poprawy jakości codziennego funkcjonowania.