Umiejętność swobodnej komunikacji jest jedną z podstawowych umiejętności w życiu człowieka. Logopeda jest specjalistą, który pomaga nad tą umiejętnością pracować w obszarze diagnozowania i leczenia zaburzeń mowy. Praca z logopedą odbywa się wielotorowo koncentrując się zarówno na podnoszeniu kompetencji sprawności językowej, ale również na rozumieniu mowy, poszerzaniu zasobu słów, integracji zmysłów oraz poprawnej artykulacji.

Do logopedy mogą się zgłaszać rodzice zaniepokojeni różnorodnymi problemami związanymi z mową dziecka – jąkanie, niewyraźna mowa, powolny proces nauki mówienia, pisania i czytania czy niedosłuch.

Trafna diagnoza logopedyczna i szybkie wdrożenie planu terapii pomaga w uzyskaniu skutecznych efektów.