W życiu każdej rodziny bądź pary zdarzają się sytuacje kryzysowe – czasem kryzysy są mniejsze i potrafimy je rozwiązać samodzielnie, czasem niestety konsekwencją tych trudności jest rozpad rodziny lub związku. Psychoterapia pozwala zrozumieć procesy zachodzące w rodzinie, usprawnić komunikację, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, poznać i zrozumieć siebie wzajemnie.

Na psychoterapię zapraszamy rodziny, w których pojawią się trudności w relacjach, trudności wychowawcze, rodziny które są zaniepokojone zachowaniami dzieci i trudnościami przeżywanymi przez rodziców, a także rodziny stojące w obliczu zmian, bądź doświadczające kryzysu.

Klientem może być również para małżeńska lub para w związku nieformalnym – hetero- lub homoseksualnym – przeżywając trudności w relacji, doświadczająca kryzysu, z problemami komunikacyjnymi. Celem terapii jest poprawa relacji, lepsze zrozumienie siebie, usprawnienie komunikacji, nauka konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Podjęcie psychoterapii poprzedzone jest najczęściej 2-3 spotkaniami konsultacyjnymi, po których klienci podejmują decyzję o podjęciu terapii i wspólnie z terapeutą ustala jej zasady.