Celem psychoterapii jest pomoc osobom, które mierzą się z problemami emocjonalnymi – obniżonym nastrojem, lękiem, nadmierną złością, osobom które doświadczają trudności w relacjach, obciążone są nadmiernym stresem, nie odczuwają satysfakcji z życia albo po prostu nie radzą sobie z sytuacją, w której się znalazły.

Spotkania terapeutyczne odbywają się regularnie w indywidualnym kontakcie z terapeutą, ich celem jest poprawa samopoczucia i codziennego funkcjonowania klienta.

Podjęcie psychoterapii poprzedzone jest najczęściej 2-3 spotkaniami konsultacyjnymi, po których klient podejmuje decyzję o podjęciu terapii i wspólnie z terapeutą ustala jej zasady.