Fundacja PRZEMIANA we współpracy z Pracownią Psychoterapii i Rozwoju SENS zaprasza do udziału w projekcie „Zdrowa głowa – pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży” współfinansowanym ze środków Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Zapraszamy do udziału w grupie socjoterapeutycznej dla dzieci w wieku 10-12 lat.

Zajęcia są propozycją grupowej pracy dla dzieci doświadczających trudności w relacjach – zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi. Dzieci, dla których problematyczna jest adaptacja do nowych sytuacji oraz nawiązywanie i utrzymywanie relacji, będą miały okazję przyglądania się w czasie trwającej semestr pracy oraz zrozumienia tego, co może powodować trudności w funkcjonowaniu z innymi. Grupa terapeutyczna to miejsce dla dzieci przejawiających trudność w regulowaniu emocji, ale też wycofanych, z obniżoną samooceną, lękiem przed oceną. W czasie zajęć możliwe będzie ćwiczenie konkretnych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu – przyglądanie się emocjom, odmawianie, współzawodnictwo, reagowanie na krytykę.

Jeśli Twoje dziecko:

  • izoluje się
  • przejawia zachowania lękowe, wycofuje się, jest nieśmiałe
  • przejawia nadmierną dominację lub zachowania agresywne
  • wchodzi w rolę ofiary
  • ma trudności z przestrzeganiem zasad grupowych
  • posługuje się nieadekwatnymi sposobami rozładowywania napięcia emocjonalnego

zapraszamy na konsultację kwalifikującą do udziału w grupie .

W czasie dwunastu spotkań dzieci zdobywają nowe doświadczenia rówieśnicze dzięki dyskusji, zabawie, wspólnej pracy kreatywnej; grupa umożliwia eksperymentowanie i dostosowywanie reakcji oraz regulacji własnej na drodze budowania relacji. Dziecko ma szansę przyglądania się sobie w sytuacjach trudnych oraz nabywania refleksji na drodze do zmiany. Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie 7-9 dzieci.

 

Rekrutacja przeprowadzona zostanie na podstawie konsultacji z rodzicami oraz dzieckiem, która stanowi wstępny wywiad i okazję do zorientowania się w zgłaszanych trudnościach. Ma ona na celu ustalenie, czy grupa jest odpowiednią formą pracy dla dziecka, na danym etapie jest życia.

 

TERMIN SPOTKAŃ: PONIEDZIAŁKI W GODZ. 18.00 – 19.30

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY DLA DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI.

 

OSOBY PROWADZĄCE:

NATALIA WALL – Psycholog, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży

SYLWIA KRUKOWSKA – Psycholog, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży

 

ZAPISY:

W RECEPCJI PRACOWNI SENS POD NUMEREM TELEFONU: +48 576 12 15 15 LUB MAILOWO: PSYCHOTERAPIA@SENS-PRACOWNIA.PL

 

REKRUTACJA I ZAPISY DO GRUPY TRWAJĄ DO 15.09.2021 ROKU

Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest indywidualnym spotkaniem z psychologiem.